Ambient Light 64 Colors – Tesla Model 3 | Model Y

Ambient Light 64 Colors – Tesla Model 3 | Model Y

Ambient Light 64 Colors – Tesla Model 3 | Model Y ชุดไฟแอมเบี้ยนสำหรับ Tesla ตรงรุ่น เมื่อเป็นสุดยอดรถยนต์แห่งเทคโนโยีขอยุคแล้ว ก้าวล้ำขั้นสุด ที่มาพร้อมกับความสวยงาม เลือกแต่งภายใน ให้สมกับเป็นรถแห่งเทคโนโลยี

•• Ambient Light + Ambient Tweeter ฝาครอบลำโพง(มีไฟ)
สามารถปรับเปลี่ยนสี ได้64 สีตามต้องการ ด้วยแผงควบคุมที่คอนโซนกลาง Mode การเปลี่ยนสีมี 2แบบ
1.โหมดเลือกสีเองผ่านแถบ RGB คอนโซลกลาง
2.โหมด AUTO สีวิ่งเอง (สามารถเลือกรูปแบบการวิ่งได้ทั้งแบบ wave, กระพริบ, Breath, ฯลฯ)
*Function พิเศษไฟติดตามเสียงดนตรีภายในรถ
Ambient Light 64 Colors - Tesla Model 3 | Model Y

Ambient Light 64 Colors – Tesla Model 3 | Model Y

d

Description

Ambient Light 64 Colors – Tesla Model 3 | Model Y ชุดไฟแอมเบี้ยนสำหรับ Tesla ตรงรุ่น เมื่อเป็นสุดยอดรถยนต์แห่งอนาคตของยุคแล้ว ก้าวล้ำขั้นสุดพร้อมความสวยงาม เลือกแต่งภายใน ให้สมกับเป็นรถแห่งเทคโนโลยี

•• Ambient Light + Ambient Tweeter ฝาครอบลำโพง(มีไฟ)
สามารถปรับเปลี่ยนสี ได้64 สีตามต้องการ ด้วยแผงควบคุมที่คอนโซนกลาง Mode การเปลี่ยนสีมี 2แบบ
1.โหมดเลือกสีเองผ่านแถบ RGB คอนโซลกลาง
2.โหมด AUTO สีวิ่งเอง (สามารถเลือกรูปแบบการวิ่งได้ทั้งแบบ wave, กระพริบ, Breath, ฯลฯ)
*Function พิเศษไฟติดตามเสียงดนตรีภายในรถ
Ambient Light 64 Colors - Tesla Model 3 | Model Y

Ambient Light 64 Colors – Tesla Model 3 | Model Y

Ambient Light 64 Colors - Tesla Model 3 | Model Y

Ambient Light 64 Colors – Tesla Model 3 | Model Y

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ambient Light 64 Colors – Tesla Model 3 | Model Y”